Hinta: 28 euroa
TILAUKSET


Matti Sihvonen
RINNAKKAIN RAJALLA
Ortodoksinen ja luterilainen kirkko
Raja-Karjalassa 1917-1940

Raja-Karjala oli Moskovan ja Pariisin rauhassa Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan itäisin osa. Sen väestö oli pääosin ortodokseja, kun taas luterilaisia oli vajaa kolmannes. Teollistuminen muutti alueen yhteiskunnallisia oloja ja kirkollisia rakenteita. Tässä murroksessa syntyi myös jännitteitä, jotka olivat joskus vaikeita.

Kuopion emerituspiispa Matti Sihvonen on tässä tutkimuksessa selvittänyt Raja-Karjalan kirkollista elämää, erityisesti itsenäisyytemme ensimmäisinä vuosikymmeninä.
ISBN 978-952-5679-78-6