Pietarin evankeliumi
sekä
Pietarin ja Andreaan teot


Otsikkonsa mukaisesti Pietarin evankeliumia on pidetty apostoli Pietarin kirjoittamana. On kuitenkin selvää, että sen aitoperäisyys on kyseenalaista eivätkä tutkijat ole pystyneet määrittämään sen kirjoittajaa. Varhaisista kirkon kirjallisista lähteistä on löydetty maininta, joiden mukaan Pietarin evankeliumi olisi ollut yleisesti käytössä Rhossoksen seurakunnassa, mutta sen käyttö olisi kielletty myöhemmin siinä olevien doketismin nimellä kulkevan harhaopin aineksien vuoksi.
Pietarin evankeliumi oli lähes unohdettu ennen sen myöhäisempien kopioiden uudelleen löytämistä hautakaivauksien yhteydessä Ylä-Egyptissä vuonna 1886. Tämän jälkeen se on ollut tutkijoiden ja teologien mielenkiinnon kohteena tekstinä, jonka kirjoittaja on käyttänyt lähteenään kanonisia evankeliumeja ja toisaalta sisällyttänyt tekstiin kanonisille evankeliumeille vieraita korostuksia. Mielenkiintoiseksi Pietarin evankeliumin tekee juuri se, että se on on eräs merkittävimpiä dokumentteja varhaiskristilliseltä ajalta.
Toinen teksti, Pietarin ja Anderaan teot, on kansanomaisempi kertomus apostolien toiminnasta, eräänlainen uskonnollinen satu varhaiskirkon ajoilta.

Laajuus: 12 s.

  • JULKAISULUETTELOON

  • HALUAN TILATA JULKAISUN

  • PÄÄSIVULLE