Mooseksen ilmestyskirja
Suomentanut Johannes Seppälä


Mooseksen ilmestyskirja kuuluu ns. vanhatestamentillisiin apokryfeihin. Se esittää kertomuksen ensiksiluotujen Aadamin ja Eevan elämänvaiheista, lankeemuksesta paratiisissa ja sitä seuranneista tapahtumista heidän kuolemaansa ja hautaamiseensa asti.
Mooseksen ilmestyskirjan keskeinen sanoma on peräisin Raamatusta, jonka sanontaa laajentaen kerronta on saatu mielenkiintoiseksi ja koskettelevaksi. Mainittakoon, että tässä kirjoituksessa ei esiinny mitään harhaoppista ainesta, vaan se pohjautuu puhtaasti juutalaiseen traditioon.
Kreikankielisestä tekstistä suomentanut Johannes Seppälä.

Laajuus: 12 s.

  • JULKAISULUETTELOON

  • HALUAN TILATA JULKAISUN

  • PÄÄSIVULLE